Català / Castellano    
  
Ciutadania > Gestió de pacients > Ajudi'ns a millorar

Gestió de clients

Ajudi'ns a millorar

Atenció a la ciutadania

Treball social i Admissions


Ajudi’ns a millorar

Nom
Cognoms
Correu-e
Empresa
Comentaris
 

Nota Legal: La persona que es registra autoritza expressament a l'Hospital Plató a que inclogui les dades que figuren en els camps anteriors en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal amb l'objectiu de mantenir-se en contacte amb l'usuari i facilitar-li informació. El responsable d'aquest fitxer és l' Hospital Plató. Les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat seran tractades per l'Hospital Plató (C/Plató, 21, Barcelona 08006, Tel. 933 069 900) d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP), a efectes de l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancelació previstos per aquesta llei. Hospital Plató es compromet a utilitzar aquestes dades única i exclusivament per a la finalitat per a la que van ser sol·licitades i a no cedir-les a terceres persones sense el consentiment de l'usuari.
Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa