Català / Castellano    
  
El nostre hospital > Aliances estratègiques

Aliances estratègiques

Són els acords de cooperació que s’estableixen entre dues o més organitzacions a través dels que busquem afegir a les nostres competències els factors objecte de la col·laboració amb una visió a llarg termini. L’objectiu principal de les aliances estratègiques d’Hospital Plató és establir, a través d’acords, convenis i altres formes tècniques i/o legals amb altres organitzacions amb interessos comuns, formes per millorar les nostres capacitats organitzatives, tècniques i/o econòmiques, mantenint la nostra identitat jurídica, valors i independència.

Les principals aliances estratègiques d’Hospital Plató són:

El 4 gats
El mes de març de 2011 es va signar un Conveni de Col·laboració entre els hospitals de Campdevànol, Mollet, Plató i Sant Rafael, quatre membres petits peròflexibles, grupals però independents, llestos i amb vocació de gestionar el coneixement, catalans i universals.

La finalitat d’aquesta aliança estratègica és: a) estudiar formes per definir col·laboracions que permetin, sota un projecte assistencial, millorar l’eficiència i facilitar l’accessibilitat, si s’escau, de certes patologies, b) desenvolupar projectes amb l’objecte d’aconseguir excel·lència en l’atenció Assistencial, c) articular plataformes conjuntes per millorar les capacitats en Innovació, Gestió del Coneixement i Qualitat, i d) treballar en la recerca d’economies d’escala que permetin millorar la nostra tecnologia i eficiència econòmica.
“Els 4 gats” afirmen que aquesta aliança neix amb l’objectiu de compartir projectes i il·lusions per fer al nostre país un sistema sanitari millor pel ciutadà/na. 

 

 

Grup de Participació Ciutadana
L’any 2010 Hospital Plató va crear el Grup de Participació Ciutadana en els projectes assistencials i no assistencials, en el que s’hi troben representats diferents grups d’interès de la seva àrea d’influència. L’objectiu d’aquest projecte és disposar d’un òrgan consultiu de la Direcció de l’Hospital Plató en el que es representi l’administració del districte, els proveïdors de serveis sanitaris públics, les organitzacions veïnals, les associacions de malalts, els centres d’ensenyament, els casals d’avis, etc., per presentar i fer participar en els objectius i projectes de l’Hospital per a la seva valoració i eventual esmena.

Les entitats que inicialment participen en aquest projecte són:

 • Ajuntament de Barcelona - Districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Assamblea Sarrià - Sant Gervasi
 • Associació de Veïns Can Rectoret
 • Associació de Veïns i Amics del Putxet
 • Associació de Discapacitats Visuals de Catalunya
 • Barnavasi Associació de Comerciants
 • Centre Teatre Sarrià
 • Fundació IPSS
 • Grup Àgata
 • Ignasi de Juan
 • Sine Dolore Catalunya
 • Testimonis Cristians de Jehovà - Comitè d'enllaç amb els hospitals

La finalitat d'aquesta aliança és escoltar a les associacions de veïns del Districte i tenir l'oportunitat d'informar dels nostres objectius i projectes.

 

Conveni marc de col·laboració entre Hospital Clínic i Hospital Plató
L'any 2010, l'Hospital Plató i l'Hospital Clínic de Barcelona van signar un Conveni Marc de col·laboració i d'Aliança Estratègica. Aquesta aliança té com a objectiu principal desenvolupar projectes comuns per tal d'aconseguir l’excel·lència en l'atenció mèdica i estudiar formes de col·laboració que permetin millorar l'eficiència assistencial i l'accessibilitat a certes patologies en l'àrea de Barcelona. 


Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Des de l’any 2009, Hospital Plató manté amb la Universitat Autònoma de Barcelona un Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques d’estudiants de medicina.

 

Concert amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Des de l’any 2012, Hospital Plató manté amb la Universitat Internacional de Catalunya un Concert per a la formació d'alumnes de Medicina, Infermeria i fisioteràpia.  

 

Concert amb la Universitat de Barcelona (UB)
L'any 2015 es va signar un conveni de col•laboració entre la Universitat de Barcelona  i l'Hospital Plató per la formació d’alumnes de medicina.  

 

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona - Districte de Sarrià - Sant Gervasi
L'any 2015 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Hospital Plató amb la finalitat de fomentar i promoure els hàbits de vida saludable, la promoció i prevenció de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, consolidant actuacions i programes per millorar la informació, coneixement i prevenció de la salut, com les Jornades de Salut al Carrer organitzades per Hospital Plató i adreçades al col·lectiu de joves i adolescents en matèria de consum d'alcohol i altres drogues.

 

Col·laboració amb l'Hospital de Salut Youssou N'Mbargane Diop de Rufisque (Senegal) 
Des de l'any 2010 l’Hospital Plató col·labora amb l'Hospital de Salut Youssou N’Mbargane Diop de Rufisque amb l’objectiu de millorar les prestacions del servei sanitari a través de millorar les capacitats i competències dels seus professionals, millorar l’estructura dels blocs quirúrgics, dels nivells tecnològics i d’avaluar les intervencions i resultats obtinguts en el projecte. 

 

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa