Català / Castellano    
  
Ciutadania > Seguretat del Pacient > Què fem?

Què fem en Seguretat clínica a l'Hospital Plató?


Hospital Plató realitza una autoavaluació periòdica en Seguretat del Pacient seguint el model EFQM. Aquest model permet aplicar criteris d'excel·lència a la gestió de la Seguretat del Pacient.

El resultat d'aquesta autoavaluació, juntament amb el seguiment dels resultats, permet planificar els corresponents plans anuals de millora.
Hospital Plató desenvolupa accions pròpies i està adherit als principals projectes promoguts pel Departament de Salut de Catalunya (Implantació de les Unitats funcionals de Seguretat del Pacient, Quadre de comandaments de Seguretat dels Pacients en l'atenció especialitzada, sistema de Declaració d'esdeveniments adversos, Higiene de Mans, etc.) i participa en grups de treball i millora relacionats (Prescripció segura, Contencions, Prevenció de caigudes, etc.)

Més informació a: http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/

La preparació i implicació dels professionals és clau. El Pla de Formació dels professionals de l'Hospital Plató inclou la Seguretat del Pacient com un dels seus punts clau.


Principals línies d'actuació:

 • Prevenció d'úlceres. El fet d'estar enllitat juntament amb certes patologies i condicions com la nutrició poden afavorir l'aparició d'úlceres, especialment les anomenades "úlceres per pressió". A Hospital Plató identifiquem els pacients amb aquest risc i despleguem un pla preventiu i – si s'escau – de tractament.

 • Prevenció de caigudes. L'edat avançada, disminució de reflexos i les alteracions neurològiques condicionen un gran risc de caiguda. Identifiquem als pacients amb aquest risc i despleguem un pla preventiu. Una comissió estudia les caigudes que s'han produït i treballa en mides preventives.

 • Cirurgia segura. La implantació de l'anomenat "llistat de verificació segura" prèviament la realització de la cirurgia, garanteix la identificació correcta del pacient i el procediment i tots aquells requeriments sense els quals no es pot seguir endavant en el procés quirúrgic.  

 • Transfusió segura de Sang i hemoderivats. Es verifica que el nom del pacient i e tipus de component administrat siguin correctes.

 • Prevenció i control de la infecció. La higiene de mans constitueix l'eina més senzilla i eficient per pervenir el contagi d'infeccions. La utilització de solucions hidroalcohòliques per la higiene de les mans està indicada tant pel personal assistencial com per pacients i familiars. Totes les habitacions disposen de dispositius de dispensació d'aquest producte amb instruccions d'ús. Els aïllaments de diferents tipus són una altra mesura de barrera al contagi. 

 • Prevenció dels errors de medicació. La identificació inequívoca dels pacients (polseres identificatives) i la preparació amb sistema unidosi són les mesures de prevenció d'erros més importants.

 • Conciliació de medicació. És fonamental que la medicació que pren el pacient "a casa" es consideri al seu ingrés si al mateix temps es revisi a l'alta. El pacient ha de marxar del nostre hospital amb la medicació adequada segons la que prenia prèviament i la que s'hagi suprimit o afegit.

  • Ús prudent d'antibiòtics. La utilització inadequada dels antibiòtics crea resistències als efectes dels mateixos individualment i de la població en general. Aquest és un els problemes de salut present i futur més grans que se'ns plantegen. Hospital Plató participa de manera activa en els programes d'ús racional d'antibiòtics.

  • Identificació inequívoca. És una de les mesures de seguretat més importants en un hospital. El nostre sistema d'identificació inequívoca és la utilització d'una polsera. Vostè serà identificat adientment en tot moment i – en especial:

-  a l'arribada dels pacients al centre i a la unitat d'ingrés

-  abans de l'administració de medicació

-  abans de l'obtenció de mostres de sang i teixits

-  abans del trasllat dels pacients a altres serveis (radiologia, quiròfan, UCI, altres unitats, etc.)

-  abans de la transfusió de sang i d'hemo derivats

-  abans de realitzar activitats invasives/quirúrgiques​

-  abans de la realització de proves radiològiques o procediments de diagnòstic per la imatge

 

 • Actuació en cas d'aturada cardiorespiratòria. En cas de produir-se una situació d'aturada cardiorespiratòria o emergència vital dins del nostre hospital, s'activa un avís de manera immediata. Disposem d'una unitat de cures intensives i de professionals qualificats en aquest tipus de situacions que es desplacen al punt de l'hospital que ho requereixi en molt poc temps i amb els equips d'assistència necessaris. Al mateix temps, tots els edificis de l'hospital estan dotats d'aparells de desfibril·lació automàtica que són d'un maneig intuïtiu i a l'abast de qualsevol persona no qualificada.
   
 • Sistema de registre d'esdeveniments adversos i la seva gestió. Els nostres professionals poden comunicar les 24 hores del dia/ 7 dies a la setmana i de manera immediata a la Unitat de Seguretat del Pacient qualsevol incidència que s'hagi produït o qualsevol risc que detectin.
   
 • Formació específica els professionals en seguretat clínica. Dins del nostre programa de formació s'inclou formació específica en seguretat del pacient adreçada a tots els nostres professionals. Els alumnes també reben formació en seguretat durant la seva estada en pràctiques en el nostre centre.

 

 

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa