Català / Castellano    
  
Compromís social > Gestió Social i Corporativa > Política d'Empresa Saludable

Política d'Empresa Saludable

El Consell de Direcció d'Hospital Plató posa de manifest el ferm compromís de promocionar la salut en el treball, protegint i potenciant la salut de les persones treballadores i promovent un entorn de treball saludable.

Convençuts que els entorns de treball saludables són un factor fonamental per al desenvolupament de les persones, així com per a la millora de la productivitat i sostenibilitat de l'Hospital, establim la present Política d'Empresa Saludable, basada en els següents principis:

  • La promoció de la salut en el treball és una estratègia empresarial necessària que aspira a millorar la salut i qualitat de vida de les persones treballadores, així com la salut de la nostra Organització, en l'àmbit organitzatiu i financer.
  • La millora contínua de l'organització i les condicions de treball, promovent la participació activa i fomentant el desenvolupament individual de totes les persones que formem l’organització, encoratjant així la seva responsabilitat i motivació.
  • Garantir als/a les treballadors/es  un equilibri entre les demandes del treball, el control sobre el mateix, la seva formació i el reconeixement social derivat.
  • El compliment de les disposicions legals i normatives en matèria de prevenció de riscos laborals, així com la resta d'aspectes vinculats al capital humà, com són l'equitat de tracte, la conciliació i la inclusió de persones.

Aquest és el marc de referència en Hospital Plató per establir els objectius com a Empresa Saludable, que seran revisats de forma periòdica des de la Direcció de Gestió Social i Corporativa, per tal de millorar contínuament.

 

Dr. Jordi Pujol i Colomer
Director General d'Hospital Plató

7 de gener de 2020

 

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa