Català / Castellano    
  
Compromís social > Gestió Social i Corporativa > Política de Responsabilitat i Gestió Social

Política de Responsabilitat i Gestió Social

Per aconseguir els seus objectius fundacionals: sostenibilitat social, mediambiental i econòmica, cal que l’Hospital Plató consideri tots aquells aspectes que facin que sigui una empresa socialment responsable.

Per això el desenvolupament econòmic ha de ser compatible amb el compromís social y el respecte pel medi ambient, a tal efecte que satisfaci les necessitats presents sense comprometre les necessitats futures, contribuint així a un desenvolupament sostenible socialment.

La consecució d’aquesta política s’ha de fer des de la gestió diària, des de les inquietuds i el compromís social i solidari que compartim els/les professionals de l’Hospital Plató i adequant aquests al sistema de gestió així com de processos, per adaptar-nos a la societat i al nostre entorn.
 

Aquest objectiu es concreta en els següents punts als quals l'Hospital Plató es compromet:

  • Donar resposta a les principals preocupacions dels nostres grups d’interès.
  • Fomentar el desenvolupament personal, laboral i social de les persones professionals.
  • Fomentar espais de cultura que afavoreixin el desenvolupament personal.
  • Gestionar adequadament els residus derivats de la nostra activitat, tenint en compte la legislació i normatives vigents.
  • Avaluar la millora contínua en la gestió ambiental i revisió d’objectius.
  • Participar en organismes i fòrums nacionals i internacionals en els quals es promogui i es recolzi el desenvolupament de programes de Responsabilitat Social.
  • Promoure els valors de l’Hospital entre professionals i grups d’interès.
  • Promoure els 10 principis del Pacto Mundial de les Nacions Unides entre tots els nostres proveïdors i empreses de serveis de desenvolupament sostenibles.
  • Impulsar iniciatives pròpies o col·lectives per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Dr. Jordi Pujol i Colomer
Director General d'Hospital Plató

2020

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa