Català / Castellano    
  
El nostre hospital > Informacio Proteccio de Dades

Informació protecció dades

L’Hospital Plató de conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l’informem que en aquesta pàgina trobarà el contacte del Delegat de Protecció de Dades del nostre centre. També podrà veure la finalitat del tractament de les seves dades i els seus drets

Responsable del tractament

Responsable del Tractament: HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ PRIVADA

CIF: G-60213717

Adreça postal: CARRER PLATÓ 21, 08006 BARCELONA

Telèfon: 933069900

Delegat de Protecció de Dades, contacte: dpo@hospitalplato.com


Finalitat del tractament

La finalitat del tractament és la gestió de les dades de participants de les activitats organitzades per l’Entitat, així com també la comunicació via correu electrònic de les notícies d’interès de l’Entitat.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: nom/entitat, email i telèfon

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.
 

Durada

Les dades facilitades per l’interessat es conservaran fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les


Drets

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’Agencia Espanyola de Protecció de dades.

Copyright 2020 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa