Català / Castellano    
  
Privadesa

Privadesa

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi, però no limitant-se, a textos, components d’àudio i vídeo, en endavant continguts, són propietat d'Hospital Plató Fundació Privada o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Hospital Plató Fundació Privada.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del Web amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització d'Hospital Plató Fundació Privada és una infracció penalitzada per la legislació vigent. Per altra banda està autoritzat l’ús personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (descarregar) a l'ordinador personal qualsevol material o document disponible al Web.
  • Hospital Plató Fundació Privada refusa la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Web i limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.
  • La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientadora per l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.
  • Hospital Plató Fundació Privada no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.
  • Hospital Plató Fundació Privada refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines Web i, per tant, no elaborada per l’Hospital Plató Fundació Privada o no publicada amb el seu nom, especialment refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines Web de tercers connectades mitjançant enllaços (links).
  • Hospital Plató Fundació Privada no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

CIF Hospital Plató Fundació Privada G-60213717.

Correu electrònic de referència: comunicació@hospitalplato.com

 

Política de privacitat

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d'aquest web, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i de la resta de normativa aplicable.

El responsable del tractament és l’Hospital Plató Fundació Privada. La finalitat del tractament serà la gestió de les seves consultes, sol·licituds o reclamacions, i l’establiment d’una comunicació per aquest canal mitjançant les dades de contacte proporcionades. La base legal del tractament serà l’interès legítim en la comunicació o, si és el cas, la prestació del consentiment de l’interessat. Les seves dades només seran accessible als usuaris de l’Hospital Plató Fundació Privada que ho requereixin per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball i en cap cas se cediran a tercers sense previ consentiment de l’afectat, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic, d’acord amb la legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant del responsable del tractament, adreçant-se per escrit al servei Unitat d’Atenció a la Ciutadania. Hospital Plató. C/ Plató, 21, 08006 Barcelona  o a l’email ciutadania@hotpitalplato.com. També pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, també tindrà dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Les seves dades es conservaran únicament pel temps necessari de resolució de les consultes, si bé la conservació podrà allargar-se excepcionalment per terminis derivats d’exercici d’accions de responsabilitat.

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades, en cas contrari l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

Totes les dades es tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

 

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa