Català / Castellano    
  
Professionals > Àrea d'infermeria

Àrea d'infermeria

Infermeria

 

La Direcció d’Infermeria de l’Hospital Plató té com a objectiu principal la gestió i lideratge de les cures infermeres mitjançant nous mètodes de treball que serveixin com a base científica teòrica. Per tal de contribuir al cos de coneixements que té com a base el “tenir cura” es precisa la integració de la conceptualització del model infermer.

 

Per assolir aquest objectiu les professionals d’infermeria de Plató desenvolupen la seva atenció centrada en el/la pacient, amb la màxima excel·lència assistencial, oferint cures de qualitat i preservant les seves necessitats i valors.

Potenciem el desenvolupament de les persones professionals afavorint un marc laboral de formació continuada, promoció interna, identitat professional i corporativa.

L’Hospital Plató des del 2003 utilitza el model d'excel·lència europea en la gestió EFQM (European Foundation Quality Management) que en l’àmbit de la infermeria s'implementa en cinc eixos principals:  

 - Lideratge professional 
 - Enfocament vers la persona
 - Pràctica basada en l’evidència i la investigació
 - Excel·lència en els resultats
 - Gestió del coneixement
Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa