Català / Castellano / Pacient Internacional    
  
Professionals > Seguretat del Pacient > Accions i projectes

Accions i projectes

L’Hospital Plató realitza una autoavaluació periòdica en Seguretat del Pacient seguint el model EFQM (European Foundation Quality Management). Aquest model permet aplicar criteris d’excel·lència a la gestió de la Seguretat del Pacient.

El resultat d’aquesta autoavaluació, juntament amb el seguiment dels resultats, permet planificar els corresponents plans anuals de millora.

L’Hospital Plató desenvolupa accions pròpies i està adherit als principals projectes promoguts pel Departament de Salut de Catalunya (Implantació de les Unitats funcionals de Seguretat del Pacient, Quadre de comandaments de Seguretat dels Pacients en l’atenció especialitzada, sistema de Declaració d’esdeveniments adversos, Higiene de Mans, etc.) i participa en grups de treball i millora relacionats (Prescripció segura, Contencions, Prevenció de caigudes, etc.). Poden trobar més informació a: seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/

La preparació i implicació dels professionals és clau. El Pla de Formació dels professionals de l’Hospital Plató inclou la Seguretat del Pacient com un dels seus punts clau. Professionals de totes les categories laborals participen en la Comissió de Seguretat i en diferents grups de treball.

La informació en Seguretat del Pacient està molt present a la Intranet de l'hospital.

Informació seguretat del pacient HPlató   Informació Seguretat Pacient HPlató Informació Seguretat Pacient HPlató 

Fruit d’aquesta participació en projectes i de les diferents accions desplegades, els nostres resultats en Seguretat del Pacient han millorat en molts aspectes com – per exemple – la disminució del nombre de caigudes de pacients, disminució del índex d’infeccions en cirurgia o  millores en la identificació i cirurgia segura.


Copyright 2019 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa