Català / Castellano    
  
Professionals > Comitè d'Ètica Assistencial

El Comitè d'Ètica Assistencial

 Què és el Comitè d'Ètica Assistencial?

El Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Plató és un òrgan consultiu i multidisciplinari amb vocació d'ajudar a les persones usuàries i professionals del centre.

Es va constituir l’any 2005, sent acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Constituït per a analitzar i assessorar en la resolució de conflictes ètics que puguin sorgir com a conseqüència de la tasca assistencial i que té com a objectiu final millorar la dimensió ètica de la pràctica clínica i la qualitat de l’assistència sanitària.

És CONSULTIU: la decisió final correspon a qui consulta.

És AUTÒNOM I INDEPENDENT de qualsevol òrgan institucional.

És ACONFESSIONAL.


Quines funcions té?

•    Protegir els drets de les persones pacients (confidencialitat, consentiments informats, voluntats anticipades, etc.)

•   Analitzar, assessorar i facilitar el procés de decisió clínica en les situacions que puguin crear conflicte ètic entre el personal sanitari, la persona pacient, l’usuari/a i l’hospital.

•    Col·laborar en la formació en bioètica de les persones professionals de l’hospital i àrea de salut.

•    Proposar protocols i guies d’actuació per a les situacions en què sorgeixen conflictes ètics.

•    Proposar millores en les pràctiques clíniques amb la participació de la persona pacient.

 

Qui en forma part?

Es tracta d'un grup interdisciplinari constituït per:

•  Professionals sanitàries: infermeria, psicologia, professionals assistencials (especialitats mèdiques, quirúrgiques, urgències i medicina intensiva), treball social, coordinació de qualitat assistencial.

•    Advocat / Advocada extern/a a la institució.

•    Membres ad casum: persones convocades puntualment segons els requeriments de la situació a tractar.

•    Assessoria externa: persones expertes reconegudes en l’àmbit de la Bioètica.

 

Com fer una consulta?

•  Professionals de l’hospital. A través de l’eina informàtica de comunicació interna Minerva. Indicar Tipologia: Direcció Assistencial - Comitè d´Ètica Assistencial. Categoria: Consulta. Subcategoria: Consulta.

•   Usuaris i usuàries. A través de la Unitat d’Atenció al Client.

 

Documentació del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Plató

•    Document voluntats anticipades.

•    Consentiment informat.

•    Negativa del pacient a que se li realitzi una prova diagnòstica.

•    Rebuig al tractament.

•    Confidencialitat.

•    Limitació esforç terapèutic.

•    Atenció al pacient al final de la vida.

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa