Català / Castellano    
  
Compromís social

El nostre compromís social

Els valors de l'Hospital Plató defineixen la seva identitat i cultura organitzacionalLa gestió social ens ha de dur a aprofundir en la implicació i la motivació de totes les persones professionals per cercar l'eficiència de l'organització; cal implantar les polítiques adequades perquè tothom a l'hospital s'impregni dels nostres objectius i valors essencials.

La Direcció de Gestió Social i Corporativa té la missió de crear i implantar polítiques, que afavoreixin que els objectius essencials i els valors comuns impregnin a totes les persones de l'Hospital.

Com a evolució de la Responsabilitat Social que durant aquests anys hem anat implantant respecte a l'ètica, els grups d'interès, la societat, i el medi ambient, i com que, bàsicament ens hem centrat en les persones en l'àmbit interna, és a dir, en els/les nostres professionals, plantegem durant aquest nou pla estratègic, seguir aprofundint en la gestió social com una forma de motivar, implicar i fer participar a les persones de la nostra organització a través de polítiques i estratègies.

L'objectiu és projectar la gestió social a través de:

  • Millorar la implicació, motivació i participació dels/de les professionals
  • Millorar l'atenció als/a les malats/es
  • Millorar la imatge externa i la interacció amb l'entorn

Si vols consultar les memòries de Compromís Social fes clic aquí

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa