Català / Castellano    
  
El nostre hospital > Model organitzatiu

Model organitzatiu

El model organitzatiu d’Hospital Plató pretén posar especial èmfasi en les persones, tant en les seves persones professionals i col·laboradores, com en les persones usuàires, pacients i familiars. És per aquesta raó que l’excel·lència, la gestió social i la gestió ètica configuren el nostre eix d’actuació.

Logotip Segell EFQM 500+

Entenem l’excel·lència com una manera de fer les coses, i és per això que des del 2003 s’utilitza el model d’excel·lència europeu en la gestió EFQM (European Foundation Quality Management). Aquest model ens permet millorar contínuament la qualitat en l’atenció a les nostres pacients. Aquesta vocació per a l’excel·lència ha estat reconeguda amb el Segell d’Excel·lència Europea 500+, atorgat pel Club de Excelencia en Gestión, assolint una puntuació superior a 600 punts,  l'any 2015, el Segell d'Excel·lència Europea 500+ al 2011 i al 2013, i havent obtingut per 2007 i 2009 les certificacions de Segell d’Excel·lència Europea 400+; així com amb el Premi a l’Excel·lència en la qualitat en Hospitals (2005, 2009 i 2016) i el Premi en Responsabilitat Social de les empreses sanitàries (2007 i 2015) atorgats per la Fundació Avedis Donavedian (FAD).

 

Des del Comitè de Direcció es creen i s’implanten polítiques per afavorir la consecució dels objectius essencials i els valors comuns, transmesos a totes les persones de l'hospital. Es porten a terme estratègies per implicar als grups d’interès i mantenir així un compromís social amb les persones i l’entorn.

Òrgans de govern

Òrgans de governÒrgans de govern

Òrgans de govern


Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa