Català / Castellano / Pacient Internacional    
  
Professionals > Seguretat del Pacient > Pla de Seguretat

Pla i Comissió de Seguretat del/de la Pacient

El Pla de Seguretat del Pacient a l’Hospital Plató té com a objectiu la millora contínua cap a l’excel·lència. Per aconseguir aquest objectiu, planifica l’execució del conjunt d’actuacions per a la millora qualitativa en seguretat del pacient de forma estructurada i progressiva.

Aquest compromís queda reflectit en la incorporació de la seguretat clínica en els plans estratègics. El Pla Estratègic 2015 - 2020 contempla la millora de la Seguretat del Pacient en l'Eix 2: "Excel·lència en resultats assistencials i de satisfacció dels pacients".

La Comissió de Seguretat del Pacient té com a funcions:

  • Dissenyar, difondre i fer seguiment del Pla
  • Assessorar en l'aplicació efectiva de  pràctiques segures
  • Sensibilitzar i planificar la formació al col·lectiu dels  professionals en temes de Seguretat del Pacient
  • Impulsar sistemes de registre relacionats amb Seguretat del Pacient
  • Fer el seguiment dels resultats mitjançant una sèrie d’indicadors que permeten fer un anàlisi i establir accions de millora
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés

 

Copyright 2019 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa