Català / Castellano    
  
Ciutadania > Informació Urgències

Informació Urgències

Arribada a Urgències

► A l'arribada haurà de contactar amb la Recepció per dur a terme els tràmits administratius.

► Se li sol·licitarà:

• Dades personals que haurà d'acreditar amb un document identificatiu: DNI, NIE, passaport.
• Targeta Sanitària Individual del CatSalut o targeta acreditativa de la Mútua o assegurança mèdica que tingui contractada.
• En cas de tenir domicili a una altra Comunitat Autònoma, la Targeta Sanitària d'aquesta comunitat.
• Si té ciutadania comunitària europea, la Targeta Sanitària Europea.

► En cas de no disposar de cap tipus de cobertura, rebrà informació dels passos a seguir per la persona professional de recepció.

 

 

Contacte Servei d'Urgències 24 hores
Telèfon 93 306 99 00 - ext. 3100

On som
c/ Plató, 21. 08006 Barcelona

Com arribar-hi?
Pot consultar quina és la millor opció per arribar en transport públic a l'hospital a través de la web de TMB: www.tmb.cat

Ferrocarrils de la Generalitat:
Muntaner: Línies S1 / S2 / S5 / S55 / U6
Pàdua: Línia U7

Autobús:

Línies V13 / V15 / H6


Priorització de l’atenció / triatge

► Se l’avisarà per una primera valoració d’infermeria. En aquesta valoració se li assignarà una classificació o triatge en funció del motiu de la visita i del seu estat de salut. Aquest triatge li serà comunicat per infermeria.

►Aquesta classificació és un procés de valoració clínica preliminar que ordena les persones pacients abans de la valoració diagnòstica i terapèutica mèdica completa, garantint que els pacients més urgents siguin atesos els primers:

  • Nivell I: Prioritat absoluta. Atenció immediata.
  • Nivell II: Situacions molt urgents. Atenció ràpida.
  • Nivell III: Urgent però estable.
  • Nivell IV-V: Urgència menor.

► L’ordre en què se l’atendrà vindrà determinat per aquesta classificació. Ha de ser conscient que aquest ordre no ha de coincidir necessàriament amb l’ordre d’arribada a Urgències. Totes les persones pacients seran ate- ses, però hem de donar prioritat a les que tenen més urgència vital.

► És possible que hagi d’esperar per ser atesa/atès en funció de la demanda existent en cada moment a Urgències. Durant aquesta espera el personal de recepció i el d’infermeria de triatge està a la seva disposició per qualsevol dubte o si es produís un empitjorament del seu estat de salut.

► A la sala d’espera del Servei d’Urgències hi ha una pantalla que l’informarà de manera contínua sobre el temps aproximat d’espera per ser visitat pel servei mèdic d’urgències segons el nivell de triatge.

 

Informació

►És aconsellable designar sempre que sigui possible una única persona interlocutora entre els seus familiars i/o amics a qui transmetre-li l'orientació diagnòstica i actitud terapèutica.

►A vegades, serà necessari sol·licitar el consentiment informat de la persona pacient o persona designa- da abans de realitzar determinades proves diagnòstiques o procediments. En aquest punt és important la identificació de la persona interlocutora qualificada, en cas de pacients incapacitats o amb limitacions de comprensió.

►En el cas de precisar una prova diagnòstica o de rebre visita per un altre facultatiu especialista s'informarà del temps aproximat d'espera i si es realitzarà a l'àrea d'urgències o s'haurà de desplaçar a la persona pacient.

 

Normes al servei d’urgències

► Abans de rebre atenció deixi els objectes de valor, com ara joies o diners a les persones acompanyants. Si no té cap acompanyant, es pot demanar la seva custòdia al personal de seguretat de l’Hospital, però l’Hospital no es fa responsable dels objectes de valor de la persona pacient.

► Només està permès una persona acompanyant per pacient dins de la zona assistencial d’Urgències.

► La resta d’acompanyants poden esperar a la sala d’espera habilitada a l’entrada, malgrat que s’aconsella que siguin dues persones per malalt com a màxim.

► Es prega que respectin el silenci i evitin el soroll, mantinguin els telèfons mòbils en silenci i si han de parlar per telèfon, surtin a l’exterior.

► A vegades es demanarà que les persones que us acompanyen surtin de les zones assistencials a la sala d’espera per tal de respectar l’intimidat i confidencialitat de pacients o per criteris assistencials.

► Abans d’entrar a les zones assistencials haurà de comunicar-ho al personal de recepció d’Urgències.

► Atenent la Llei Orgànica de Protecció de Dades, els familiars no rebran en cap cas informació telefònica sobre l’estat de la persona pacient.

► Treballem en benefici d’una millor atenció a les persones malaltes sent imprescindible la seva col·laboració per garantir un ambient de tranquil·litat i respecte.

 

Després de ser visitada / visitat

► Si se li dóna l'alta, se li entregarà un informe assistencial per escrit que inclourà: el tractament, el destí de la persona pacient i la persona responsable de la continuïtat assistencial. Si fos necessari control posterior pel servei mèdic de capçalera o per una persona facultativa especialista, se li donaran les directrius oportunes. 

► Si fos necessari l'ingrés a Hospital Plató, se li assignarà un llit d'hospitalització. Per poder realitzar aquest ingrés, caldrà acomplir uns tràmits administratius a la recepció d'Urgències. El trasllat es produirà quan l'estat de la persona malalta ho permeti i el llit d'hospitalització sigui disponible. Les seves pertinences seran dipositades dins d'una bossa i transportades amb vostè.

► Si fos necessari el seu trasllat a un altre hospital, se li demanarà autorització i l'informarem dels motius que aconsellen aquest trasllat. En funció del motiu i a on es faci el trasllat podrà ser acompanyat/da per la persona que vostè designi. Les seves pertinences seran dipositades dins d'una bossa i transportades amb vostè.

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa